Lao động trốn lại Hàn Quốc, vì sao?

14-12-2014 09:15:44 - Lượt xem: 2858

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc không về nước, ở lại cư trú và làm việc không có giấy tờ hợp pháp".

Nghiên cứu do Cục Quản lý Lao động ngoài nước và Viện Khoa học Lao động Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) thực hiện từ tháng 11/2012 – tháng 5/2013, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của ILO. Đây là một trong những hoạt động, nỗ lực của Việt Nam trong phân tích tình hình, tìm kiếm những biện pháp thích hợp để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng người lao động Việt Nam ở lại cư trú, làm việc không có giấy tờ hợp pháp ở Hàn Quốc.

Nội dung nghiên cứu tập trung đánh giá tình hình thực hiện Chương trình cấp phép việc làm của Hàn Quốc và Việt Nam; nguyên nhân của việc người lao động Việt Nam cư trú, làm việc không có giấy tờ hợp pháp tại Hàn Quốc; đưa ra các khuyến nghị, giải pháp nhằm hạn chế, ngăn ngừa tình trạng này.


Người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội. Ảnh: Hữu Việt - TTXVN

* Đi tìm nguyên nhân


Kết quả khảo sát 243 người lao động (trong đó có 100 lao động hợp pháp đang làm việc ở Hàn Quốc, 98 lao động hợp pháp đã về nước và 45 lao động không có giấy tờ hợp pháp đã về nước) cho thấy: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng lao động không về nước, ở lại cư trú, làm việc không có giấy tờ hợp pháp ở Hàn Quốc, gồm 4 nhóm chính.

Thứ nhất là do hạn chế về nhận thức, ý thức của nhiều người lao động Việt Nam. Đây cũng là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực nhất đến việc lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng lao động không về nước, ở lại cư trú và làm việc không có giấy tờ hợp pháp ở Hàn Quốc. Xuất phát từ động cơ kinh tế, hầu hết người lao động có mong muốn tiếp tục được làm việc ở Hàn Quốc sau khi kết thúc hợp đồng để có thêm thu nhập.

Mặc dù đã có thời gian 4 năm 10 tháng hoặc 6 năm làm việc hợp pháp, số tiền mà mỗi người lao động gửi về gia đình là không nhỏ, ước khoảng từ 50 ngàn đến 70 ngàn USD, song do nhận thức và ý thức của nhiều người lao động còn hạn chế, nên khi gần hết hợp đồng lao động họ sẵn sàng phá hợp đồng ra ngoài làm việc hay ở lại cư trú, làm việc không có giấy tờ hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng.

Cụ thể, do chênh lệch thu nhập của việc làm ở Hàn Quốc và việc làm trong nước là rất lớn (từ 7 đến 10 lần, thậm chí còn cao hơn), nhiều người lao động tìm mọi cách để ở lại cư trú, làm việc không có giấy tờ hợp pháp, sau khi hết hạn hợp đồng lao động ở Hàn Quốc.

Chi phí xuất cảnh cao cũng là lực giữ người lao động cư trú và làm việc không có giấy tờ hợp pháp ở Hàn Quốc. Một bộ phận người lao động đã phải chi phí rất cao (80 – 200 triệu đồng/người) cho việc làm thủ tục xuất cảnh, do thiếu hiểu biết nên bị lừa đảo hoặc đã cố tình mất tiền để không phải “vất vả” làm hồ sơ hay không phải “vất vả” học và thi tiếng Hàn. Do đó, ngay từ khi bước chân sang Hàn Quốc họ đã có ý định tìm cách ở lại Hàn Quốc lâu dài hay bỏ ra ngoài tìm kiếm việc làm có thu nhập cao để nhanh bù đắp lại khoản tiền đã chi...

Thứ hai, nhu cầu sử dụng lao động di cư không có giấy tờ hợp pháp của các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc. Quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài ở Hàn Quốc còn quá chặt chẽ, mất nhiều thời gian, tốn kém hơn so với sử dụng lao động không có giấy tờ hợp pháp. Điều này đã dẫn đến tình trạng nhiều chủ sử dụng lao động Hàn Quốc vẫn tiếp tục sử dụng lao động không có giấy tờ hợp pháp, tạo điều kiện cho tình trạng lao động không có giấy tờ hợp pháp ngày càng tăng. Hơn nữa, các chủ sử dụng lao động còn tạo điều kiện cho những lao động không có giấy tờ hợp pháp sống và làm việc cùng những lao động hợp pháp nên rất khó bị phát hiện.

Thứ ba, liên quan đến công tác tuyển dụng và quản lý lao động đi làm việc ở Hàn Quốc, do thiếu các ràng buộc pháp lý giữa cơ quan phái cử lao động (Trung tâm Lao động ngoài nước - OWC) và người lao động. Công tác quản lý lao động của Việt Nam ở Hàn Quốc còn bất cập nên chưa kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh của người lao động, cũng như gặp khó khăn trong quản lý lao động chuyển việc. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc chưa đặt ra cụ thể ngay từ đầu nên còn bất cập trong quản lý lao động chuyển việc.

Việc quản lý lao động cũng như vận động lao động về nước đang gặp nhiều khó khăn; thiếu các chương trình hỗ trợ lao động trở về và tái hòa nhập vào thị trường lao động; thiếu các chương trình kết nối giữa người lao động và cộng đồng. Việc thực thi chính sách hỗ trợ lao động trở về và tái hòa nhập của Chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam còn hạn chế, chưa có tác động tốt đến nhận thức của người lao động. Sự tham gia của chính quyền địa phương trong quản lý lao động đi làm việc ở nước ngoài còn hạn chế; Việt Nam chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu quản lý, chưa có hệ thống mã số để quản lý lao động.

Thứ tư, nhóm các nhân tố liên quan đến môi trường và thể chế, chính sách và công tác quản lý lao động di cư của Hàn Quốc. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là việc thực thi chế tài xử phạt của Hàn Quốc chưa hiệu quả, chưa có tính chất răn đe đối với cả chủ sử dụng lao động không có giấy tờ hợp pháp và người lao động không có giấy tờ hợp pháp, do mức xử phạt còn nhẹ.

Trong khuôn khổ Chương trình EPS, một số chính sách mới hỗ trợ, khuyến khích người lao động làm việc tại Hàn Quốc trở về nước đúng thời hạn chỉ mới được triển khai nên ít người lao động có cơ hội thụ hưởng các chính sách này, đặc biệt là tác động đối với những lao động đến thời hạn về nước chưa nhiều...

* Cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ

Nghiên cứu cũng đã đưa ra nhiều khuyến nghị như: Nâng cao chất lượng lao động đi làm việc ở Hàn Quốc; tăng cường các ràng buộc pháp lý đối với người lao động; tăng cường bộ máy quản lý lao động ở Hàn Quốc; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở Hàn Quốc trở về; thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Lao động Ngoài nước tại Hàn Quốc để trực tiếp phối hợp với các cơ quan chức năng của Hàn Quốc trong quản lý lao động ở Hàn Quốc, cũng như kịp thời hỗ trợ, giải quyết những vướng mắc, tranh chấp của lao động Việt Nam ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban quản lý lao động Việt Nam ở Hàn Quốc...

Các đại biểu dự Hội thảo đều cho rằng để giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng lao động Việt Nam cư trú, làm việc không có giấy tờ hợp pháp ở Hàn Quốc cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc trong quản lý lao động Việt Nam ở Hàn Quốc. Các cơ quan chức năng Việt Nam cần tập trung giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp cho người lao động; tăng cường vai trò và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc tuyển chọn, quản lý người lao động; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động làm việc ở Hàn Quốc trở về.

Phía Hàn Quốc cũng cần hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách chương trình EPS cho phù hợp với điều kiện thực tế; nghiên cứu, sửa đổi quy định chi trả khoản trợ cấp thôi việc sau khi lao động hết hạn hợp đồng về nước thay vì trả tại Hàn Quốc như hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, kiên quyết xử lý các chủ sử dụng lao động không có giấy tờ hợp pháp...


Theo Phúc Hằng- Báo tin tức

Xem thêm: du hoc ireland du hoc philippines dịch tiếng anh bằng hình ảnh

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

link vao fun88, w88, v9bet

tin hoc ic3

chung chi a2

nhận định bóng đá

tips bóng đá

tỷ lệ bóng đá


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT OSC    

Trụ sở Hà Nội: 24/184 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 1900 6689 / 02435 666 668; Hotline: 0987 932 932
Email: duhoc@osc.edu.vn

VPĐD Hải Phòng: Số 68, Lô 26 D,  Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3821.568
Email: luongnguyen@osc.edu.vn

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC OSC 

Tư vấn du học Hàn Quốc 2015 - 2016

Chuyên trang du học OSC:  du học nhật bản du hoc dai loan du hoc han quoc