Thuế thu nhập cá nhân và Thanh toán thuế cuối năm tại Hàn Quốc (Phần 1)

15-07-2014 00:04:09 - Lượt xem: 1074

I/ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (개인소득세)

 1.1 Tình hình chung

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế phổ biến trên Thế giới và có lịch sử hàng trăm năm. Thời kỳ mới ban hành, các Chính phủ thường đánh thuế vào  đối tượng dễ đo lường được như  đánh trên đất đai, tài sản, hàng hoá hữu hình, các hàng hoá và tàu biển, hoặc số lượng cửa sổ hoặc lò sưởi trong một toà nhà. Thuế thu nhập đầu tiên được áp dụng tại Hà Lan vào năm 1797, sau đó là Anh vào năm 1799, và Phổ vào năm 1808. Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng thuế thu nhập vào năm 1864 trong thời kỳ nội chiến nhưng bị gián đoạn vào năm 1872. Các nước Châu Âu khác, cũng như Úc, Niu Dilân, và Nhật Bản áp dụng các loại thuế thu nhập thường xuyên vào nửa cuối Thế kỷ 19. Các nước Châu Á: Thái lan bắt đầu áp dụng năm 1939, Philippiner năm 1945, Hàn quốc năm 1948, Indonesia năm 1949, Trung quốc năm 1984; Các nước Đông Âu mới áp dụng như Rumani năm 1990, Nga năm 1991, Ba lan năm 1992.Đến nay đã có 180 nước áp dụng thuế thu nhập cá nhân. Thuế TNCN có diện điều chỉnh rộng tất cả các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; từ đầu tư gián tiếp như mua, bán cổ phần, trái phiếu, cổ phiếu, … . Thuế TNCN điều chỉnh không chỉ cá nhân trong nước mà cả cá nhân nước ngoài nếu làm việc có thu nhập. Các khoản thu nhập chịu thuế cũng có diện rộng bao gồm tất cả các khoản thu nhập của cá nhân. Tuy nhiên, thực hiện chính sách xã hội và mục tiêu công bằng của thuế TNCN, luật thuế qui định cụ thể một số khoản thu nhập không chịu thuế, miễn thuế. Trong tài liệu này hệ thống các nội dung mà Luật thuế TNCN của các nước thường đề cập như:

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân

2. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

3. Thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân

4. Giảm trừ gia cảnh so với thu nhập quốc dân bình quân đầu người  của các nước và Việt Nam

5. Biểu thuế luỹ tiến từng phần

6. Thuế suất toàn phần đối với  lãi tiền cho vay , lợi tức cổ phần và tiền bản quyền

7. Thu nhập chịu thuế áp dụng khấu trừ thuế tại nơi chi trả (tại nguồn).

1.2 Thuế thu nhập cá nhân tại Hàn Quốc

Đối tượng nộp thuế tại Hàn Quốc là: Cá nhân cư trú hay không cư trú, có thu nhập chịu thuế trong năm.

Đối tượng cư trú được quy định là người có nhà ở hoặc có thời gian cư trú tại Hàn Quốc từ 1 năm trở lên.

Đối tượng không cư trú là người không có nhà ở tại Hàn Quốc hoặc có thời gian cư trú tại Hàn Quốc dưới một năm.

Đối tượng cư trú phải chịu thuế thu nhập đối với tất cả các khoản thu nhập nhận được phát sinh ở trong hay ngoài Hàn Quốc (kê khai thu nhập toàn cầu). Đối tượng không cư trú chỉ phải chịu thuế thu nhập đối với khoản thu nhập nhận được có nguồn gốc Hàn Quốc.

Thu nhập chịu thuế tại Hàn Quốc là:

- Thu nhập toàn cầu:

 (1) Thu nhập từ lao động;

(2) Thu nhập từ kinh doanh;

(3) Thu nhập từ cho thuê bất động sản;

(4) Thu nhập từ tài sản tạm thời;

(5) Thu nhập khác.

- Thu nhập chịu thuế riêng biệt:

(6) Thu nhập từ lương hưu;

(7) Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản;

(8) Thu nhập từ trồng rừng và khai thác gỗ.

Thu nhập không chịu thuế

1. Thu nhập phát sinh từ bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của các hộ nông dân

2.  Thu nhập  từ tiền lương, thu nhập tiền hưu, các khoản trợ cấp:

(1). Lương đối với quân nhân phục vụ trong quân đội được nêu tại Nghị định của Tổng thống.

(2). Lương đối với người được triệu tập theo yêu cầu của Luật, từ nơi làm việc mà người này được triệu tập

 (3). Tiền trợ cấp hàng năm và tiền trợ cấp để động viên người lao động hoặc những người trong gia đình họ có bất kỳ tổn hại, bệnh tật hoặc chết trong thời gian người lao động vẫn đang trong quá trình làm việc.

(4). Trợ cấp cho người cao tuổi, trợ cấp cho người tàn tật, trợ cấp cho người sống sót và khoản thu nhập chi trả một lần theo quy định của luật trợ cấp quốc gia;

 (5). Trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm người lao động

(6). Trợ cấp cho gia đình của cán bộ nghỉ hưu có người chết, cán bộ hoặc người chết theo quy định của Luật trợ cấp cho công chúng, Luật trợ cấp cho binh lính, Luật trợ cấp, Luật trợ cấp cho giáo viên trường tư thục hoặc Luật trợ cấp đối với cán bộ trong ngành bưu điện,

(7). Chi tiêu cho trường học theo quy định của Nghị định Tổng thống

(8). Trợ cấp bồi thường đối với chi phí thực tế theo quy định của Nghị định Tổng thống

(9). Việc trả tiền cho người lao động đang làm việc ở nước ngoài (bao gồm cả chính quyền địa phương của một nước khác, chính quyền bang của một nước liên bang : dưới đây sẽ được áp dụng chung), hoặc tổ chức quốc tế theo quy định tại Nghị định của Tổng thống. Với điều kiện, đây là những trường hợp được giới hạn khi chính phủ nước khác không đánh thuế thu nhập vào việc trả tiền công cho bất kỳ người làm việc nào mang quốc tịch Hàn quốc hiện đang làm việc tại một nước khác.

(10). Chi phí bồi thường và những chi tiêu đối với trường học theo quy định của Luật về đối xử và hỗ trợ những người có công.

 (11). Trợ cấp đối với những người thuộc quân đội và các cán bộ phục vụ trong quân đội mà những người này hiện đang thực hiện bất kỳ một nhiệm vụ tại nước khác.

(12). Nếu những người thuộc quân đội và cán bộ phục vụ trong quân đội hoạt động trong thời kỳ chiến tranh, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ (bao gồm cả việc chết vì những thương tích trong chiến tranh. ở dưới đây được áp dụng chung), việc trợ cấp tính từ năm người đó hy sinh.

 (13). Lương từ bất kỳ một dịch vụ được cung cấp ở nước ngoài theo quy định tại Nghị định của Tổng thống;

 (14). Cổ phần sinh lợi do Nhà nước, chính quyền địa phương hoặc người sử dụng lao động theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Luật bảo hiểm y tế đối với cán bộ cộng đồng và giáo viên và cán bộ trường tư thục, Luật bảo hiểm lao động, Luật trợ cấp quốc gia, Luật trợ cấp cán bộ cộng đồng, Luật trợ cấp cho giáo viên trường tư thục hoặc Luật trợ cấp đối với Cựu chiến binh;

(15). Trợ cấp cho người lao động là người cam kết sản xuất ra bất kỳ sản phẩm nào và liên quan đến công việc theo quy định của Nghị định Tổng thống có tính đến mức độ tiền lương, hoặc công việc… để mở rộng công việc, công việc ban đêm hoặc làm việc trong ngày nghỉ theo quy định của Nghị định của Tổng thống; và

(16). Chi phí cho tiền ăn được xác định theo Nghị định của Tổng thống

3.  Thu nhập từ tài sản đặc biệt:

 (1). Thu nhập từ chuyển nhượng tác phẩm hội hoạ, thư hoạ, sưu tập theo chỉ định của Nhà nước là di sản văn hoá theo quy định của Luật bảo vệ tài sản văn hoá;

(2). Thu nhập từ chuyển nhượng hội hoạ, thư hoạ và sưu tập cho các bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật theo quy định tại Nghị định của Tổng thống.

4. Thu nhập từ việc chuyển nhượng đất đai:

(1). Thu nhập từ việc trao đổi, phân chia hoặc sát nhập đất nông nghiệp thuộc các điều kiện quy định trong Nghị định của Tổng thống;

(2). Thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà của hộ gia đình được nêu trong Nghị định của Tổng thống (trừ trường hợp nhà ở cao cấp quy định trong Nghị định), và đất có diện tích nhỏ hơn toà nhà được xây dựng sẽ được quyết định bởi Nghị định của Tổng thống,

(3). Thu nhập từ đất được đền bù cho đất nông nghiệp thuộc các điều kiện quy định trong Nghị định của Tổng thống.

(4) Thu nhập từ việc cho thuê bất động sản, ruộng đất phát sinh từ việc sử dụng cho mục đích gieo trồng lương thực

5. Thu nhập khác:

(1) Giải thưởng và phần thưởng nhận được theo quy định của Luật An ninh quốc gia.

(2) Giải thưởng bổ sung nhận được liên quan đến bất kỳ huy chuơng/ huân chương theo quy định của Luật về Giải thưởng và Huân chuơng, những giải thưởng khác và bổ sung giải thưởng theo quy định tại Nghị định của Tổng thống.

(3) Tiền đền bù/thưởng một người làm công nhận được từ người sử dụng lao động /chủ đối với bất kỳ sáng kiến nào liên quan đến các nhiệm vụ/bổn phận của người làm công theo quy định tại Nghị định của Tổng thống.

Xin liên hệ với công ty du học OSC để nhận được thêm thông tin:

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Du Học và Dịch Thuật OSC

Trụ sở chính: Số 37 Khương Thượng, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0435 666 668; 0435 666 669 / 0972 096 096     Fax: 0435 667 339

Văn phòng đại diện TP Hải Phòng: Số 29 Lê lai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 821 568 / 0987 932 932

Email: duhoc@osc.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/DuhocOSC  

Website: www.osc.edu.vn

Theo_thongtinhanquoc.com

Xem thêm: du hoc ireland du hoc philippines dịch tiếng anh bằng hình ảnh

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

link vao fun88, w88, v9bet

tin hoc ic3

chung chi a2

nhận định bóng đá

tips bóng đá

tỷ lệ bóng đá


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT OSC    

Trụ sở Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà MHDI, Số 86 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 1900 6689 / 02435 666 668
Email: duhoc@osc.edu.vn  

VPĐD Hải Phòng: Số 68, Lô 26 D,  Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3821.568 / 0987 932 932
Email: luongnguyen@osc.edu.vn

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC OSC 

Tư vấn du học Hàn Quốc 2015 - 2016

Chuyên trang du học OSC:  du học nhật bản du hoc han quoc du hoc dai loan du hoc han quoc du hoc ireland