Danh sách các lễ hội năm 2014 ở Hàn Quốc

10-09-2014 18:23:06 - Lượt xem: 1773

Danh sách các lễ hội ở Hàn Quốc trong năm 2014. Danh sách này được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nhấn vào tên của từ lễ hội để xem thông tin chi tiết.Hầu hết các liên kết trong cột tên lễ hội dưới đây đều dẫn đến trang chủ của lễ hội hoặc hoặc các bài viết về lễ hội bằng tiếng Anh có trên website của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO). TTHQ™ sẽ cập nhật phiên bản tiếng Việt trong thời gian tới và sẽ có bản hòan thiện vào đầu năm 2015.
 

Lịch lễ hội năm 2014 ở Hàn Quốc

Lễ hội Thời gian Địa điểm Tỉnh/Thành
Bucheon Aiins World Light Festival 2014.04.01 ~ 2014.10.31 Bucheon-si Gyeonggi
Tea Ceremony Experience at Gyeongbokgung 2014.05.03 ~ 2014.10.31 Jongno-gu Seoul
Deoksugung Thursday Evening Pungnyu Performances 2014.06.05 ~ 2014.09.25 Jung-gu Seoul
Unhyeongung Friday Evening Concerts 2014.07.04 ~ 2014.08.29 Jongno-gu Seoul
Garden of Morning Calm Mugunghwa Festival 2014.07.07 ~ 2014.08.31 Gapyeong-gun Gyeonggi
Jeju
Hallim Park Lotus Festival
2014.07.15 ~ 2014.09.15 Jeju-si Jeju-do
Transformers 30th Anniversary Special Exhibition 2014.07.17 ~ 2014.10.10 Jung-gu Seoul
Dong Gang International Photo Festival 2014.07.18 ~ 2014.09.21 Yeongwol-gun Gangwon
Haengjusanseong Extended Hours (Saturdays only) Jul ~ Sep Goyang-si Gyeonggi
Changgyeonggung Concert Series 2014.08.02 ~ 2014.08.30 Jongno-gu Seoul
Free Traditional Music Concert at the
National Gugak Center
2014.08.09 ~ 2014.10.05 Seocho-gu Seoul
Seoul Fringe Festival 2014.08.15 ~ 2014.08.30 Mapo-gu Seoul
Goesan Red Pepper Festival 2014.08.28 ~ 2014.08.31 Goesan-gun Chungbuk
Yeongdong Grape Festival 2014.08.28 ~ 2014.08.31 Yeongdong-gun Chungbuk
Chungju World Martial Arts Festival 2014.08.28 ~ 2014.09.01 Chungju-si Chungbuk
Gwangju World Music Festival 2014.08.29 ~ 2014.08.30 Buk-gu Gwangju
World DJ Festival 2014.08.29 ~ 2014.08.31 Yangpyeong-gun Gyeonggi
Jangsu Hanurang Sagwarang Festival 2014.08.29 ~ 2014.08.31 Jangsu-gun Jeonbuk
Icheon Ceramic Festival 2014.08.29 ~ 2014.09.21 Icheon-si Gyeonggi
Daegu
International Body Painting Festival
2014.08.30 ~ 2014.08.31 Dalseo-gu Daegu
Hyoseok Cultural Festival 2014.09.05 ~ 2014.09.14 Pyeongchang-gun Gangwon
Reenactment of Myohyeonrye at Jongmyo 2014.09.06 ~ 2014.09.06 Jongno-gu Seoul
Seoul Drum Festival 2014.09.12 ~ 2014.09.13 Jung-gu Seoul
Songdo World Culture Festival 2014.09.12 ~ 2014.09.20 Yeonsu-gu Incheon
Daegu Photo
Biennale
2014.09.12 ~ 2014.10.19 Jung-gu Daegu
Busan Maru International Music Festival 2014.09.15 ~ 2014.09.20 Nam-gu Busan
Changgyeonggung
Nighttime Opening
2014.09.16   2014.09.28 Jongno-gu Seoul
Incheon K-pop Festival 2014.09.17 ~ 2014.09.17 Yeonsu-gu Incheon
Gwanghwamun Media Façade Show 2014.09.17 ~ 2014.09.21 Jongno-gu Seoul
DMZ Korean International Documentary
Festival
2014.09.17 ~ 2014.09.24 Paju-si Gyeonggi
Mungyeong
Omija Festival
2014.09.19 ~ 2014.09.21 Mungyeong Gyeongbuk
Daejeon
HoRock HoRock Festival
2014.09.19 ~ 2014.09.21 Jung-gu Daejeon
Geumsan Insam (Ginseng) Festival 2014.09.19 ~ 2014.09.28 Geumsan-gun Chungnam
Mindungsan Eulalia Festival 2014.09.19 ~ 2014.10.26 Jeongseon-gun Gangwon
Bukcheon Cosmos and Buckwheat Festival 2014.09.20 ~ 2014.10.05 Hadong-gun Gyeongnam
Hongwon Port Jeoneo (Gizzard Shad) &
Crab Festival
2014.09.20 ~ 2014.10.05 Seocheon-gun Chungnam
Yeoju Ceramic Festival 2014.09.20 ~ 2014.10.12 Yeoju-gun Gyeonggi
Busan Biennale 2014.09.20 ~ 2014.11.22 Seo-gu Busan
Chuncheon Dakgalbi & Makguksu Festival 2014.09.23 ~ 2014.09.28 Chuncheon Gangwon
Gwacheon Festival 2014.09.24 ~ 2014.09.28 Gwacheon-si Gyeonggi
Wonju Hanji Festival 2014.09.25 ~ 2014.09.28 Wonju-si Gangwon
Nakdonggang World Peace Culture Festival 2014.09.25 ~ 2014.09.28 Chilgok-gun Gyeongbuk
Korea Wine Festival 2014.09.25 ~ 2014.09.28 Yeongdong-gun Chungbuk
Yeongdong Nan-Gye Korean Traditional Music Festival 2014.09.25 ~ 2014.09.28 Yeongdong-gun Chungbuk
Seoul Performing Arts Festival 2014.09.25 ~ 2014.10.19 Jongno-gu Seoul
Hongseong Historical Figure Festival 2014.09.26 ~ 2014.09.28 Hongseong-gun Chungnam
Hyo Culture Ppuri Festival 2014.09.26 ~ 2014.09.28 Jung-gu Daejeon
Namdo Food Festival 2014.09.26 ~ 2014.09.28 Suncheon-si Jeonnam
Incheon Bupyeong Pungmul Festival 2014.09.26 ~ 2014.09.28 Bupyeong-gu Incheon
Suncheon Bay Reeds Festival 2014.09.26 ~ 2014.10.05 Suncheon-si Jeonnam
Andong Maskdance Festival 2014.09.26 ~ 2014.10.05 Andong-si Gyeongbuk
Seogwipo Chilsimni Festival 2014.09.26 ~ 2014.09.28 Seogwipo-si Jeju-do
Bonghwa Pine Mushroom Festival 2014.09.27 ~ 2014.09.30 Bonghwa-gun Gyeongbuk
Baekje Cultural Festival 2014.09.26 ~ 2014.10.05 Buyeo-gun Chungnam
Palace Guard Inspection
Ceremony “Cheopjong”
2014.09.27 ~ 2014.10.26 Jongno-gu Seoul
Hallyu Dream Festival 2014.09.28 ~ 2014.09.28 Gyeongju-si Gyeongbuk
Cheonan World Dance Festival 2014.09.30 ~ 2014.10.05 Cheonan-si Chungnam
Daegu Yangnyeongsi Herb Medicine Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Jung-gu Daegu
Hi Seoul Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Jung-gu Seoul
Yangyang Songi (pine mushroom) Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Yangyang-gun Gangwon
Gimje Horizon Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Gimje-si Jeonbuk
Hoengseong Hanu Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Hoengseong-gun Gangwon
Jinju Namgang Lantern Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.12 Jinju-si Gyeongnam
Gyeryong Military Culture Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Gyeryong-si Chungnam
Anseong Namsadang Baudeogi Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Anseong-si Gyeonggi
Gochang Moyang Fortress Festival 2014.10.01 ~ 2014.10.05 Gochang-gun Jeonbuk
Gangnam Fashion Festival 2014.10.02 ~ 2014.10.04 Gangnam-gu Seoul
International Food & Wine Festival in
Daejeon
2014.10.02 ~ 2014.10.05 Yuseong-gu Daejeon
Hanseong Baekje Cultural Festival 2014.10.02 ~ 2014.10.05 Songpa-gu Seoul
Korean Folk Art Festival 2014.10.02 ~ 2014.10.05 Jeongseon-gun Gangwon
Gangneung Coffee Festival 2014.10.02 ~ 2014.10.05 Gangneung-si Gangwon
Sancheong Medicinal Herb Festival 2014.10.02 ~ 2014.10.09 Sancheong-gun Gyeongnam
Busan International Film Festival 2014.10.02 ~ 2014.10.11 Haeundae-gu Busan
Daegu International Opera Festival 2014.10.02 ~ 2014.11.01 Dalseo-gu Daegu
Incheon Korean Wave Cultural
Festival
2014.10.03 ~ 2014.10.04 Songdo Incheon
Jarasum International Jazz Festival 2014.10.03 ~ 2014.10.05 Gapyeong-gun Gyeonggi
Yeongju Punggi Insam Festival 2014.10.03 ~ 2014.10.09 Yeongju-si Gyeongbuk
Mungyeong Traditional Chasabal Festival 2014.10.03 ~ 2014.10.09 Mungyeong Gyeongbuk
Paju Booksori Festival 2014.10.03   2014.10.12 Paju-si Gyeonggi
Gwangju World Kimchi Culture Festival 2014.10.04 ~ 2014.10.08 Buk-gu Gwangju
Reenactment of Myohyeonrye
at Jongmyo
2014.10.04 ~ 2014.10.18 Jongno-gu Seoul
Reenactment
of diplomatic ceremony of the Korean Empire
2014.10.04 ~ 2014.10.26 Jung-gu Seoul
Seoul International Fireworks Festival 2014.10.04 ~ 2014.10.04 Yeongdeungpo-gu Seoul
Suwon Hwaseong Cultural Festival 2014.10.08 ~ 2014.10.12 Suwon-si Gyeonggi
Jeonju International Sori Festival 2014.10.08 ~ 2014.10.12 Jeonju-si Jeonbuk
7080 Chungjang Recollection Festival 2014.10.08 ~ 2014.10.12 Dong-gu Gwangju
Seogwipo Chilsimni Festival 2014.10.09 ~ 2014.10.11 Seogwipo-si Jeju
Jeongseon Arirang Festival 2014.10.09 ~ 2014.10.12 Jeongseon-gun Gangwon
Seosan Haemieupseong Fortress Festival 2014.10.09 ~ 2014.10.12 Seosan-si Chungnam
Busan Jagalchi Festival 2014.10.09 ~ 2014.10.12 Jung-gu Busan
Dongnaeeupseong History Festival 2014.10.10 ~ 2014.10.12 Dongnae-gu Busan
Seoul Yangnyeongsi Herb Medicine Culture
Festival
2013.10.11 ~ 2013.10.12 Dongdaemun-gu Seoul
Korea Drama Festival 2014.10.11 ~ 2014.10.12 Jinju-si Gyeongnam
Itaewon Global Village Festival 2014.10.11 ~ 2014.10.12 Yongsan-gu Seoul
Odaesan Buddhist Culture Festival 2014.10.11 ~ 2014.10.19 Pyeongchang-gun Gangwon
Ganggyeong Fermented Seafood Festival 2014.10.15 ~ 2014.10.19 Nonsan-si Chungnam
Grand Mint Festival 2014.10.18 ~ 2014.10.19 Songpa-gu Seoul
Icheon Rice Cultural Festival 2014.10.22 ~ 2014.10.26 Icheon-si Gyeonggi
Bucheon International Student Animation
Festival
2014.10.22 ~ 2014.10.26 Bucheon-si Gyeonggi
Gyeongbokgung
Nighttime Opening
2014.10.22   2014.11.03 Jongno-gu Seoul
Jeonju Bibimbap Festival 2014.10.23 ~ 2014.10.26 Jeonju-si Jeonbuk
Busan International Fireworks Festival 2014.10.24 ~ 2014.10.25 Suyeong-gu Busan
Ulsan Onggi Festival 2014.10.24 ~ 2014.10.26 Ulju-gun Ulsan
Changwon Gagopa Chrysanthemum Festival 2014.10.24 ~ 2014.11.02 Changwon-si Gyeongnam
Iksan Ten Million Chrysanthemum Festival 2014.10.24 ~ 2014.11.02 Iksan-si Jeonbuk
Sunchang Fermented Soybean Festival 2014.10.30 ~ 2014.11.02 Sunchang-gun Jeonbuk
Jangseong Baegyang Maple Festival 2014.10.31 ~ 2014.11.02 Jangseong-gun Jeonnam
Jeju Olle Walking Festival 2014.11.06 ~ 2014.11.08 Seogwipo-si Jeju-do
Geoje Island Flower Festival 2014.11.01 ~ 2014.11.09 Geoje-si Gyeongnam
Seosan Chrysanthemum Festival 2013.11.01 ~ 2014.11.09 Seosan-si Chungnam
Asiana International Short Film Festival 2014.11.06 ~ 2014.11.11 Jongno-gu Seoul
Seoul Lantern Festival 2014.11.07 ~ 2014.11.23 Jung-gu Seoul
Paju Jangdan Soybean Festival 2014.11.21 ~ 2014.11.23 Paju-si Gyeonggi
Seoul Design Festival 2014.11.26 ~ 2014.11.30 Gangnam-gu Seoul
Seoul Independent Film Festival 2014.11.27 ~ 2014.12.05 Mapo-gu Seoul


Ghi chú:

do – tỉnh (đạo)
si – thành (thị)
gu - quận
gun – huyện
myeon – xã    
Chungnam là viết tắt của Chungcheongnam-do
Chungbuk là viết tắt của Chungcheongbuk-do
Jeonnam là viết tắt của Jeollanam-do
Jeonbuk là viết tắt của Jeollabuk-do
Gyeongbuk là viết tắt của Gyeongsangbuk-do
Gyeongnam là viết tắt của Gyeongsangnam-do
Gyeonggi là viết tắt của Gyeonggi-do
 

Có 3 loại thành phố hạng nhất ở Hàn Quốc.

1. Thành phố đặc biệt (특별시): Seoul

Thành phố đặc biệt được được xếp hạng quản lý cao nhất ở Hàn Quốc, tương đương với tỉnh.

2. Đại đô thị (광역시): Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju, Incheon, Ulsan

3. Thành phố tự trị đặc biệt (특별자치시): Sejong

(Nguồn: Korea Travel Notes)

Xem thêm: du hoc ireland du hoc philippines dịch tiếng anh bằng hình ảnh

link 188bet khong bi chan

link vao 188bet

link vao fun88, w88, v9bet

tin hoc ic3

chung chi a2

nhận định bóng đá

tips bóng đá

tỷ lệ bóng đá


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ DỊCH THUẬT OSC    

Trụ sở Hà Nội: 24/184 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 1900 6689 / 02435 666 668; Hotline: 0987 932 932
Email: duhoc@osc.edu.vn

VPĐD Hải Phòng: Số 68, Lô 26 D,  Đường Lê Hồng Phong, P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225.3821.568
Email: luongnguyen@osc.edu.vn

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC HÀN QUỐC OSC 

Tư vấn du học Hàn Quốc 2015 - 2016

Chuyên trang du học OSC:  du học nhật bản du hoc dai loan du hoc han quoc